თეზაურუსიc

Chronology

ქრონოლოგია. ახალი ამბების გადმოცემის, ტრანსმისიის თანმიმდევრულობა საინფორმაციო გამოშვებისთვის განკუთვნილ დროში. საინფრომაციო გამოშვების დროითი სტრუქტურის ლინეარული, ხაზობრივი ბუნებიდან გამომდინარე, ქრონოლოგია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ამა თუ იმ არხისა და პროგრამის დღის წესრიგის შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად.

კომენტარები: