ორგანიზაციაc

Cinema Advertising Association (CAA)

კინორეკლამების ასოციაცია, დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში მოქმედი კინორეკლამის კონტრაქტორების სავაჭრო გაერთიანება

კომენტარები: