ლექსიკონიc

clamp down

ჩახშობა, შეწყვეტა; ზომების მიღება

 

Don’t clamp down completely - it makes you look weak. Tolerate small, ill-funded opposition outlets ... But make sure that you or your allies control all the main television channels - ნუ ჩაახშობთ სრულად – ეს თქვენ სისუსტეზე მიუთითებს. აიტანეთ პატარა, ცუდად დაფინანსებული ოპოზიციური ტელეკომპანიები, მაგრამ დარწმუნდით იმაში, რომ თქვენ ან თქვენი მოკავშირეები ყველა წამყვან სატელევიზიო არხს აკონტროლებენ [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: