ლექსიკონიc

clapped-out

კარგად ნახმარი, გაცვეთილი, ვადაგასული; ძალაგამოლეული, არაქათგაცლილი

 

The European parliament's gradual accumulation of real power seems to have had no effect whatsoever on its popular image, which is still that of a do-nothing institution composed of clapped-out politicians who cost everybody a fortune in airplane tickets - ევროპარლამენტში აქტიური ძალაუფლების აკუმულაცია, როგორც ჩანს, მის პოპულარულ იმიჯზე არანაირ გავლენას არ ახდენს. დღემდე მას არაფრისმაქნისი ინსტიტუტის რეპუტაცია აქვს, სადაც თავს ვადაგასული პოლიტიკოსები იყრიან, რომლებიც მთელ თავიანთ ქონებას თვითმფრინავის ბილეთებში ხარჯავენ [Washington Post, Anne Applebaum, "Europe's Center-Right Parties Are Rewarded for Fiscal Restraint“]

კომენტარები: