ლექსიკონიc

clarion call

საბრძოლო მოწოდება, შეძახილი; ხმამაღალი მოწოდება

 

Biden said Georgia’s 2003 Rose Revolution was “a clarion call” for “everyone who loves freedom and democracy, and even more importantly, those who yearn for it, those who yearn for it and do not have it” - ბაიდენმა განაცხადა, რომ 2003 წლის ვარდების რევოლუცია ყველასთვის, „ვისაც თავისუფლება და დემოკრატია უყვარს და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვისაც ის სწყურია, ვისაც ის სწყურია და არა აქვს, “საბრძოლო მოწოდება“ იყო“ [RFE/RL, Brian WhitmoreReset-Phobia In Tbilisi“]

კომენტარები: