თეზაურუსიc

Classified advertising

სარეკლამო განცხადებები. ეს არის გაზეთებსა და ჟურნალებში გამოქვეყნებული რეკლამა, რომელიც, როგორც წესი, შედგება მხოლოდ ტექსტისგან და რომელიც შესაბამისი კატეგორიების მიხედვით არის კლასიფიცირებული, მაგალითად: პროდუქტები, მომსახურება და შეთავაზებები.

კომენტარები: