ლექსიკონიc

claw the way

გზის გაკაფვა

 

Disorder was her only chance to claw her way back to power - არეულობა იყო ერთადერთი შანსი, რომელიც მას ძალაუფლებაში დასაბრუნებლად გზას გაუკაფავდა [The Economist, „On Rustaveli Avenue“]

კომენტარები: