ლექსიკონიc

clean bill of health

განცხადება/ცნობა, რომ ვიღაცა ჯანმრთელია ან რაღაცა კარგ მდგომარეობაშია, დადებითი შეფასების მიცემა

 

Haber says, the EUMM could "issue a clean bill of health to Georgia" - something he regrets not having been able to do with regard to Russia - ჰაბერის თქმით, მისიას შეუძლია დადებითი შეფასება მისცეს ქართული მხარის ქმედებებს, რასაც ის, სამწუხაროდ, რუსეთთან დაკავშირებით ვერ გააკეთებს [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: