ლექსიკონიc

clean house

წესრიგის დამყარება, რაიმე სისტემის გასუფთავება

 

Amid all the dysfunction of the old Soviet empire, suddenly you have this young, smart guy charging in to clean house - ამ გადაბერებულ და ათასგვარი სენით დაავადებულ ძველ საბჭოთა იმპერიაში უცბად ეს გონიერი ახალგაზრდა გამოჩნდა, რომელიც წესრიგის დასამყარებლად მზად იყო [The Daily Beast, Owen Matthews, “Why McCain Loves Misha”]

კომენტარები: