ლექსიკონიc

clean-cut

აკურატული, მოწესრიგებული

 

In the film's account, Georgian army officers are good-looking, clean-cut and honourable - ფილმის თანახმად, ქართველი ოფიცრები ლამაზები, აკურატულები და კეთილშობილები არიან [The Economist, „Hollywood's take on the Russia-Georgia war“]

კომენტარები: