ლექსიკონიc

clear the decks

ადგილის მოსუფთავება, შემზადება, ყველა პირობის შექმნა

 

You could see all this as Ankara's efforts to clear the decks before making a last all-out bid to join the EU - ამ ყველაფერში შეიძლება დავინახოთ ის, თუ როგორ ქმნის ანკარა ყველა პირობას იმისათვის, რომ ევროკავშირში გასაწევრიანებლად უკანასკნელი ტოტალური მცდელობა განახორციელოს [The independent, Mary Dejevsky, “Could Europe's new order be the old one in disguise”]

კომენტარები: