ლექსიკონიc

clear the way

ნიადაგის მომზადება; გზის გახსნა

 

EU ministers unblocked ratification of the Stability and Association Agreement the bloc has signed with Serbia, potentially clearing the way for membership talks - ივნისში ევროკავშირის მინისტრებმა სერბეთთან ასოცირებისა და სტაბილიზაციის შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის დაბლოკვა შეწყვიტეს, რითაც, ფაქტობრივად, გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებს მოუმზადეს ნიადაგი [RFL/RL; Ahto LobjakasEU Foreign Ministers' Agenda Topped By Kosovo's Future“]

კომენტარები: