ლექსიკონიc

close down

დახურვა, ლიკვიდაცია (საწარმოსი, გადაცემისა, პროექტისა...)

 

Some producers closed down; others fought for survival in a diminished export market of ex-Soviet republics and Georgian emigrants - ზოგიერთი წარმოება დაიხურა, სხვები ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ქართველი ემიგრანტების შეზღუდული ექსპორტის ბაზრისთვის იბრძოდნენ [The Economist, „What doesn't kill us makes us stronger“]

კომენტარები: