ლექსიკონიc

close one's eyes to something

თვალის არიდება, რამეზე თვალის დახუჭვა; იგნორირება

 

Some people want to close their eyes to this, but there are [pro-Russian underground] networks operating here - ზოგიერთს ამ ყველაფერზე თვალის დახუჭვა უნდა, მაგრამ აქ [პრორუსული ფარული] ქსელებიც ფუნქციონირებს [Paul Rimple, Fred Weir, The Christian Science Monitor, „Russia, Georgia remain in distrustful deadlock on anniversary of 2008 war“]

კომენტარები: