თეზაურუსიc

Closed Primary

დახურული პრაიმერი. პარტიის წარმომადგენლის არჩევა, რომლის დროსაც მხოლოდ რეგისტრირებულ წევრებს ენიჭებათ ხმის მიცემის უფლება.

კომენტარები: