თეზაურუსიc

Closed Text

დახურული ტექსტი. იტალიელი სემიოლოგის, უმბერტო ეკოს კლასიფიკაციით, დახურული ტექსტი ეწოდება ტექსტს, რომელიც მიმღები აუდიტორიის მხრიდან ტექსტის მნიშვნელობითი პოტენციალის ინტერპრეტაციის შეზღუდულ საშუალებას იძლევა.

კომენტარები: