ლექსიკონიc

co-signatory

სხვა პირებთან ან სახელმწიფოებთან შეთანხმებაზე ხელისმომწერი მხარე (პირი, ან სახელმწიფო), კონტრაგენტი, (შეთანხმების) მონაწილე

 

Hancock was co-signatory to basically all the Russian amendments - ჰენკოკი ფაქტობრივად ყველა რუსული შესწორების კონტრაგენტია [Guardian, Luke Harding, „Lib Dem MP's Russian links questioned after aide 'interrogated by MI5'“]

კომენტარები: