და სხვაc

coalitions of the willing

კეთილი ნების კოალიცია [ქვეყნების ჯგუფი, რომლის ლიდერებსაც სხვა ლიდერები არწმუნებენ გარკვეული ამოცანის ერთად მიღწევის აუცილებლობაში, დიდწილად ინტერვენციის ან ომის კონტექსტში]

კომენტარები: