ლექსიკონიc

coast line

სანაპირო ხაზი

 

Faced by overwhelming Russian air power, armored attacks on several fronts, and an amphibious assault on its Black Sea coastline, Georgia had little capability of kinetic resistance - საქართველოს, რომელიც ყველა მიმართულებით - ჰაერში, ხმელეთსა და შავი ზღვის სანაპიროზე რუსული ძალის უპირატესობას წააწყდა, ფაქტობრივად არ გააჩნდა ძალისმიერი წინააღმდეგობის არანაირი შესაძლებლობა [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: