თეზაურუსიc

Coattails Effect

პროტექცია, დაუმსახურებელი წრამატება გავლენიანი პირის მეშვეობით. ეს ეფექტი თვალშისაცემი ხდება მაშინ, როცა საარჩევნო სიაში ამა თუ იმ პარტიას ჰყავს პოპულარული, გავლენიანი კანდიდატი და ამავე პარტიის ნაკლებად ცნობილი და გავლენიანი პირები სარგებლობენ ცნობილი პოლიტიკოსისი სახელითა და პოპულარობით.

კომენტარები: