ლექსიკონიc

cock up

გაფუჭება, საქმის ჩაფლავება

 

I’m not saying new chief executive John Fallon, who was a damn good in PR man, has already cocked it up. But he has blotted his copybook with the City - მე იმას არ ვამბობ, რომ ახალმა დირექტორმა, ჯონ ფელონმა, რომელიც პიარში სახელგანთქმული იყო, უკვე საქმე ჩააფლავა, მაგრამ მან ქალაქში სახელი გაიტეხა [Evening Standard, “Thoroughbred that’s a role model in the banking stakes”]

კომენტარები: