ლექსიკონიc

cocks a snook

ცხვირის აბზუება

 

Georgia’s mercurial leader cocks a snook at art-historical convention - საქართველოს მოუსვენარი ლიდერი კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციას ცხვირს უბზუებს [The Economist, “Rising defiantly from the ruins”]

კომენტარები: