თეზაურუსიc

Codebook

პასუხების ჩამონათვალი, რომელიც დახურული შეკითხვების კოდირებისას გამოიყენება

კომენტარები: