თეზაურუსიc

Cognitive responses

კოგნიტიური რეაქცია. ფიქრები, აზრები, რომლებიც თავში მოსდის შეტყობინების მიმღებს კომუნიკაციური გზავნილის კითხვისას, ყურებისას, მოსმენისას.

კომენტარები: