ლექსიკონიc

collapse in a heap

ძირს დანარცხება

 

Alastair Cook's timely century goes to waste as panicky England collapse in a heap - ალასტერ კუკის დროულ ქმედებებს აზრი ეკარგება, რადგან პანიკაში ჩავარდნილი ინგლისი ძირს ენარცხება [Daily Mail, “Alastair Cook's timely century goes to waste…”]

კომენტარები: