თეზაურუსიc

Collective Participatory Media

კოლექტიური თანამონაწილეობითი საშუალებები. ინტერნეტში არსებული საშუალებები ინფორმაციის, იდეებისა და გამოცდილების გასაზიარებლად და გასაცვლელად

კომენტარები: