თეზაურუსიc

Columnist

მესვეტე. შეხვდებით კოლუმნისტის ფორმითაც. მწერალი ჟურნალისტი, რომელიც წერს მოსაზრების სვეტს გაზეთისთვის. მიმომხილველი, რომელსაც მიჰყავს მუდმივი რუბრიკა გაზეთში. 

კომენტარები: