ლექსიკონიc

come (a)round \ by \ about

  1. შემოვლა; გვერდის ავლა; 
  2. შევლა, შერბენა; 
  3. მოხდენა; ადგილის ქონა (მუდმივად განმეორებად მოვლენებზე); 
  4. მოგვარება, გაუმჯობესება, მომჯობინება, უკეთესობისკენ შეცვლა; დამშვიდება, კარგ ხასიათზე დადგომა;

 

Does she think she'll be Ukraine's next president, when elections come round in 2015 - ფიქრობს თუ არა იგი, 2015 წლის არჩევნების მოსვლასთან ერთად, რომ უკრაინის ახალი პრეზიდენტი გახდება? [Independent, Shaun Walker, “The leader looking beyond a revolution”]

კომენტარები: