ლექსიკონიc

come a long way

დიდი გზის გავლა

 

Seven years after the Rose revolution, Georgia has come a long way - ვარდების რევოლუციიდან შვიდი წლის შემდეგ საქართველომ დიდი გზა გაიარა [The Economist, „Georgia's mental revolution“]

კომენტარები: