ლექსიკონიc

come across

გადაწყდომა, გზაზე გადაყრა

 

How many times did one read that sentence or come across that sentiment in news reports – რამდენჯერ წაგვიკითხავს ეს წინადადება ან გადავყრივართ ამ თვალსაზრისს საინფორმაციო რეპორტაჟებში [The Telegraph, Sarah Marcus, “Nothing new in Georgia-Russia-West relationship”]

კომენტარები: