ლექსიკონიc

come along

გამოჩენა, მოხელთება

 

Nothing came along to actually help manufacturing achieve that - ისეთი არაფერი გამოჩენილა, რაც წარმოებას ამ მიზნის მიღწევაში დაეხმარებოდა [“Lack of engineers stumps British economy”]

კომენტარები: