ლექსიკონიc

come into force

ძალაში შესვლა

 

On August 1, new traffic laws that double fines will come into force in an effort to make Georgian roads safer - 1 აგვისტოს ძალაში ჯარიმების ფასის გამაორმაგებელი ახალი საგზაო კანონები შედის, რომლის მიზანიც საქართველოს გზებზე უსაფრთხოების გაზრდაა [Eurasianet.org, Paul Rimple, “Georgia’s Drivers: The Last Frontier for Reform”]

კომენტარები: