ლექსიკონიc

come of age

სრულწლოვანებამდე მიღწევა, წამოზრდა, წამოჩიტვა

 

Today an even younger generation has come of age - დღეს უფრო ახალგაზრდა თაობაც კი უკვე წამოჩიტულია [The Economist, „Georgia's mental revolution“]

კომენტარები: