ლექსიკონიc

come open

გამოთავისუფლება

 

Next year, if the Lisbon treaty is ratified, the following jobs will come open: presidents of the EU Commission (an existing post) and the EU Council (a new one), plus EU foreign minister, NATO secretary-general and president of the European parliament - მომავალ წელს, ლისაბონის შეთანხმების რატიფიცირების შემთხვევაში, შემდეგი თანამდებობები გამოთავისუფლდება: ევროკომისიის პრეზიდენტის (არსებული პოსტი) და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის (ახალი პოსტი), პლუს - ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ნატოს გენერალური მდივნისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტების თანამდებობები [The Economist, “What Santa can bring Eastern Europe”]

კომენტარები: