ლექსიკონიc

come out

  1. ჩა(მო)სვლა, მი(მო)სვლა; გა(მო)სვლა

 

More people now are saying they will come out to vote and participate - სულ უფრო მეტი ადამიანი ამბობს დღეს, რომ მოვა და მონაწილეობას მიიღებს არჩევნებში [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgian Exit Polls Show Incumbent Ugulava Winning Reelection As Tbilisi Mayor“]

კომენტარები: