ლექსიკონიc

come out well (go on well)

(საქმის) კარგად, სასიკეთოდ დასრულება, დამთავრება

 

When it comes to long-term political change in the region, the real question rising from the so-called Arab street is not what America can do to magically ensure it comes out well for us - როდესაც საქმე რეგიონში გრძელვადიან პოლიტიკურ გარდაქმნებს ეხება, რეალური კითხვა, რასაც ეს ე. წ. არაბული ქუჩა აჩენს, არ არის ის, თუ რა სასწაულის მოხდენა შეუძლია ამერიკას იმისთვის, რომ საქმე ჩვენს სასიკეთოდ დასრულდეს [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: