ლექსიკონიc

come to a head

მომწიფება; პიკამდე მიღწევა

 

It was only a matter of time before this paradox would come to a head - ის, თუ როდის მიაღწევდა ეს პარადოქსი პიკს, მხოლოდ დროის ამბავი იყო [Faster Times, Nicholas Clayton, “Quiet Before the Storm as Iran Threatens the Caucasus”]

კომენტარები: