ლექსიკონიc

come to an end

დასრულება, დამთავრება

 

The sense of inevitability about Mubarak’s tenure as Egypt’s leader coming to an end is not dissimilar, for example, to what was felt on the streets of Tbilisi in November of 2003 - ეგვიპტეში მუბარაქის მმართველობის დასრულების შეუქცევადობის განცდა  დიდად არ განსხვავდებოდა, მაგალითად, იმ ატმოსფეროსგან, რომელიც 2003 წელს თბილისის ქუჩებში სუფევდა [Eurasianet.org, Lincoln MitchellNorth Africa through the Lens of the Color Revolutions“]

კომენტარები: