ლექსიკონიc

come to light

გამოაშკარავება, ზედაპირზე ამოტივტივება

 

A money-laundering case came to light at the Bank of New York in 1998 - ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული საქმე ზედაპირზე Bank of New York-ში 1998 წელს ამოტივტივდა [The Independent, Mary Dejevsky, “A spy mission left behind by history, or a new tactic by post-Soviet Russia?”]

კომენტარები: