ლექსიკონიc

come to power

ხელისუფლებაში მოსვლა

 

Critics of Mr Saakashvili, who came to power in the Rose Revolution of 2003 promising democratic reforms, worry that the Georgian President is aiming to become a powerful prime minister when his second presidential term ends in 2013, just as Mr Putin did in 2008 - სააკაშვილის (რომელიც ხელისუფლებაში 2003 წლის „ვარდების რევოლუციის“ დროს მოვიდა და დემოკრატიული რეფორმების გატარების პირობა დადო)  ოპონენტები შიშობენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, მას შემდეგ, რაც 2013 წელს მისი მეორე საპრეზიდენტო ვადა ამოიწურება, დიდი ძალაუფლების მქონე პრემიერ-მინისტრად გახდომას გეგმავს; ზუსტად ისევე, როგორც ეს 2008 წელს პუტინმა გააკეთა [The Independent; Shaun Walker & Kim SenguptaGeorgian President warns against violence in the region after Moscow attack“]

კომენტარები: