ლექსიკონიc

come up

  1. გაზრდა, ამაღლება (ვინმეს თვალში), მატება, გაძლიერება
  2. ჩამოსვლა (პროვინციიდან ქალაქში)
  3. მიახლოება, მისვლა (ვინმესთან)
  4. საკუთარი მნიშვნელოვნების წარმოჩენა, ქედმაღლობა
  5. ამოტივტივება, ზედაპირზე ამოსვლა, გამოჩენა

 

When civilian masters have concluded that sanctions aren't working, they will put pressure on their military planners to come up with some practical "small war" options - როდესაც სამოქალაქო ექსპერტები მივლენ იმ დასკვნამდე, რომ სანქციები არ მუშაობს, ისინი ზეწოლას განახორციელებენ სამხედრო სტრატეგებზე რომ, მათ „პატარა ომის“ სფეროში უფრო პრაქტიკული წინადადებები წარმოადგინონ [Foreign Policy; Robert Haddick "This Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: