ლექსიკონიc

come up with

  1. შეთავაზება, წარდგენა (გეგმის, პროექტის);
  2. დაწევა; გასწორება, გატოლება, გათანაბრება (რაღაცასთან, ვიღაცასთან)

 

Such a development could force the United States to abandon stratpat altogether, and come up with a more serious and engaged policy for Georgia and Abkhazia - მოვლენების ასეთმა განვითარებამ შეიძლება შეერთებულ შტატებს „სტრატპეტზე“ უარი ათქმევინოს და საქართველოსა და აფხაზეთისათვის უფრო სერიოზული და ქმედითი პოლიტიკის წარდგენა აიძულოს [Eurasianet.org, Lincoln MitchellSudden Death Creates Opportunity to Change Frozen Conflict’s Narrative“]

კომენტარები: