ლექსიკონიc

comfortable lead

მნიშვნელოვანი, არსებითი უპირატესობა, დიდი უმრავლესობა

 

Even though most opinion polls give the government a comfortable lead, his appearance has at least injected some life into Georgia's elections - მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხვათა უმრავლესობის მიხედვით, მთავრობას მნიშვნელოვანი უპირატესობა აქვს, ამან ქართული არჩევნები, ყოველ შემთხვევაში, გამოაცოცხლა მაინც [The Economist, “Elections in Georgia”]

კომენტარები: