ლექსიკონიc

common sense\

საღი აზრი

 

For Germany's Chancellor Angela Merkel, this is a common-sense proposition grounded in geopolitical reality - გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელისთვის ეს საღ აზრზე დამყარებული წინაპირობაა, რომელიც გეოპოლიტიკურ რეალობას ეფუძნება [RFL/RL; Ahto LobjakasMunich Through The (Non-American) Looking Glass“]

კომენტარები: