თეზაურუსიc

Communication Audit

საკომუნიკაციო აუდიტი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში საკომუნიკაციო აუდიტს უწოდებენ ორგანიზაციის მიერ გამოყენებული შიდა და გარე საკომუნიკაციო საშუალებების კვლევას.

კომენტარები: