თეზაურუსიc

Communications Gap

კომუნიკაციის ხარვეზი. ჩავარდნა შეტყობინების გაგებისას, როგორც წესი, ამგვარ ხარვეზს იწვევს ინფორმაციის ნაკლებობა, განსაკუთრებით სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებსა და კლასებს, პოლიტიკურ ფრაქციებსა და კულტურულ ჯგუფებს შორის.

კომენტარები: