თეზაურუსიc

Commutation test

ჩანაცვლებითი ტესტი. ეს არის ძალიან სასარგებლო საშუალება იმგვარი საკომუნიკაციო ინსტრუმენტების მნიშვნელობისა და გავლენის გასაანალიზებლად, როგორებიც ატის: ფოტოგრაფია, ნახატი ან რეკლამა. ტესტი ცდის და შეისწავლის მნიშვნელობის ტრანსფორმაციას, რომელიც ხდება მედიურ/ საკომუნიკაციო ნიმუშზე ცალკეული ელემენტების ჩანაცვლების შედეგად. 

კომენტარები: