ლექსიკონიc

confidence-building

ნდობის აღდგენა; ნდობის გაღრმავება

 

Many in the EU find Georgia's intransigence unhelpful, as it interferes with what the bloc sees its main job - "confidence building" - ევროკავშირში ბევრს მიაჩნია, რომ საქართველოს ამ შეურიგებელ პოზიციას აზრი არა აქვს, რადგან ეს ეწინააღმდეგება იმას, რაშიც ბლოკი თავის მთავარ მისიას – „ნდობის აღდგენას“ ხედავს [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: