ლექსიკონიc

conflict resolution

კონფლიქტის მოგვარება; კონფლიქტის გადაწყვეტა (საოპერაციო სისტემებში)

 

In other words, the future of territories such as Abkhazia needs to be examined on their own terms and not just in relation to superpower rivalry - otherwise conflict-resolution efforts are likely to fail - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისეთი ტერიტორიების მომავალი, როგორიც აფხაზეთია, მხოლოდ მათი პირობებიდან გამომდინარე უნდა განიხილებოდეს და არა - ზესახელმწიფოების კონკურენციასთან მიმართებაში – სხვა შემთხვევაში კონფლიქტის მოგვარების მცდელობები მარცხით დასრულდება [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: