თეზაურუსიc

Conspiracy of Silence

დუმილის პირობა, დუმილის აღთქმა. შეთანხმება მედიის მუშაკებს შორის, დუმილით აუარონ გვერდი განსაზღვრულ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. დუმილის მოტივაცია შეიძლება იყოს ცენზურა ან თვითცენზურა.

კომენტარები: